Bæredygtighed

20 maj, 2022

Vis omtanke for den biologiske mangfoldighed

Der er et ordsprog, der siger, at en sommerfugls vingeslag kan forårsage en orkan. Det bruges ofte s...
12 januar, 2022

Efterbehandling af grusgrave fremmer biodiversitet

Modsat manges forventning har vi i råstofbranchen i mange år arbejdet målrettet med at fremme biodiv...
23 september, 2021

Design til foranderlighed – klimatilpasset byggeri 2/2

Klimaforandringerne vil udfordre os gennem ekstreme vejrforhold - storme, vandstigninger, hedebølger...