NCC og UNICEF

Op til 800 børn dør hver dag af forurenet vand, og et endnu større antal bliver syge. Samtidig er børn uden adgang til rent vand og sanitet i langt højere grad udsat for at blive ramt af sygdom.

Op til 800 børn dør hver dag af forurenet vand, og et endnu større antal bliver syge. Samtidig er børn uden adgang til rent vand og sanitet i langt højere grad udsat for at blive ramt af sygdom.
Derfor indgår NCC nu i et langsigtet partnerskab med FN’s børneorganisation UNICEF, som arbejder proaktivt med vandspørgsmål og Børnekonventionen. Partnerskabet omfatter regelmæssig støtte fra NCC til UNICEF’s vandforsynings- og sanitetsprogram i Kina og Østtimor.

Vandspørgsmålet er af central betydning for en bæredygtig udvikling. Når man har adgang til rent vand, kan man dyrke fødevarer, opretholde hygiejne og drive industriel produktion, som giver økonomisk velstand. Men alt hænger jo sammen på vores planet og klimaforandringerne vil medføre hyppigere vandmangel i mange af verdens regioner. Andre regioner vil opleve skybrud, som fører til oversvømmelser, og til at jordmasser skylles ud i havet. Jordmasserne mudrer fiskenes ynglesteder til, hvilket reducerer eller destruerer fiskeproduktionen.

NCC bygger i Norden, men agerer samtidig på et globalt marked. Mere og mere af det materiale, vi køber, kommer fra asiatiske lande. Vi ønsker at tage ansvar for menneskene i de regioner, hvor vi direkte eller indirekte er til stede og det nye samarbejde med UNICEF er en måde at gøre det på.

Ud over vores økonomiske støtte skal vi også hjælpe hinanden med viden. NCC vil deltage i UNICEF’s referencegruppe, når organisationen opbygger sit program “Børnevenlige byer”. Samtidig får NCC hjælp fra UNICEF til, at inkludere et børnerettighedsperspektiv i vores virksomhed og i vores arbejde med inkluderende, bæredygtige byer.
Vores ambition er at kunne støtte UNICEF’s arbejde med vores kompetence i katastrofeområder. Eksempelvis undersøger vi, om det er muligt for vores medarbejdere, at bidrage med erfaring og problemløsning i UNICEF’s innovationscenter i København.

Jeg er både stolt over og glad for, at vi i NCC nu tager et større globalt ansvar. Jeg glæder mig til at etablere et godt forhold til UNICEF, en partner, som virkelig har indsigt i, hvordan vi tager hånd om morgendagens generationer verden over. Jeg er overbevist om, at vi sammen med UNICEF kan yde langt mere for en bæredygtig fremtid, end som enkeltstående aktør. For når mennesker, som ønsker at forbedre verden, samarbejder, bliver regnestykket 1 + 1 = 3.

Christina Lindbäck, Seniorvicedirektør for bæredygtighed hos NCC

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.